Cografya.pro

Coğrafya sitesi

10. sınıf coğrafya kitabı sayfa 165,166,167,168 cevapları

Rize’de en sıcak ay Ağustos Bu ayda sıcaklık ortalaması 24 derece
Samsun’da en soğuk ay Şubat  Bu ayda sıcaklık ortalaması 6 derece
En fazla yağış Rize’de Sonbahar Samsun’da Sonbahar mevsiminde görülür.
En az yağış Rize’de Yaz Samsun’da Yaz mevsiminde görülür.

1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
• Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Çünkü Yükseklik artar.
• Türkiye kıyılarında güneye gidildikçe sıcaklık artar. Çünkü güney enlemlere inildikçe sıcaklık artar.
• Yaz döneminde Türkiye’de en düflük sıcaklıklar Doğu Anadolu’da yaşanır. Bunun nedeni Karasal iklim olması karasal iklimde kışlar sert ve soğuk yazlar ise serin geçer.
• Yaz döneminde Türkiye’de en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu’da yaşanır. Bunun nedeni güneydoğu anadoluda ılıman karasal iklimin görülmesidir.Bu iklimde kışlar soğuk yazlar ise kurak ve sıcak geçer.
• Türkiye’de en az yağışlı alan yerler iç bölgelerdir. Çünkü denizel etki yoktur karasal iklim hakimdir nemlilik azdır.
• Türkiye’de en fazla yağışlı alan yerler kıyı bölgeleridir. Bunun nedeni denizellik ve  nem oranının yüksek olması.
• Türkiye’de dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Çünkü ülkemiz engebeli ve dağlıktır bu yükselti farkları çeşitli mevsimlerin görülmesinde etkili olur ve deniz etkiside önemli bir pay sahibidir.
• Türkiye’de birçok iklim tipi etkilidir. K›sa mesafelerde bile sıcaklık ve yağış yönünden önemli farklılıklar görülmektedir. Bunun nedeni kısa mesafelerde sıcaklık ve yağış faktörlerinin değişmesini yükselti,engebelik yani yer şekillerinin fiziki faktörlerine bağlayabiliriz.
2. Afla¤›da iklimlere ait do¤al bitki örtüsünün numarasını, yanlarındaki parantez içine yazınız.
(2) Karasal iklim 1. Maki
(3) Karadeniz iklimi 2. Bozkır
(1) Akdeniz iklimi 3. Orman

Yeni Bit Eşlem Resmi

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız ?
1. Türkiye’deki dağlar oluşumlarına göre kaç gruba ayrılır? Belirtiniz.

Kıvrılma

Kırılma

Volkanik Dağlar
2. Türkiye’de buzulların oluşturduğu yer şekillerine az rastlanmasının nedenini belirtiniz.

Türkiye’de buzullara sadece yüksek dağların zirvesinde rastlanır. Buzul dönemlerinde bile Türkiye’deki buzullar 2200 m’den aşağılara inmemiştir. Bu nedenle Türkiye’nin şekillenmesinde buzulların etkisi azdır ve buzul şekillerine 2200 m’den yükseklerde rastlanır.
3. Türkiye’de falezlere daha çok nerelerde rastlanr? Neden?

Dağların kıyıya paralel uzandığı sahalarda görülür akdeniz ve karadenizde.

4. Türkiye’yede karstik şekillere nerelerde rastlanır? Neden?

Toros Dağları’nda

İç Anadolu’da Sivas ve çevresinde (özellikle jips kartsı)

Batı Karadeniz’de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde görülür. Bu alanlarda çıplak kayalar geniş yer kaplar. Toprak erime sonucunda oluşmuş çukur alanlarda toplanmıştır. Karstik alanların yüzeyinin su bakımından fakir olması, tarım olanaklarını sınırlamaktadır. Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık 1/5’inde bu tür şekiller görülmektedir. Karstik şekillerin en yaygın olduğu bölge ise kalkerli arazinin geniş alan kapladığı Akdeniz’dir.
5. Türkiye’de akarsuların oluşturduğu başlıca şekillerin hangileri olduğunu belirtiniz.

  • vadiler
  • menderesler
  • kırgıbayırlar
  • şelaleler ve dev kazanları
  • peri bacaları
  • peneplenler

 

6. Türkiye’nin en az yağış alan yerleri nerelerdir? Bu yerlerin az yağış almasının nedeni nedir?

Karasal iklim bölgeleri en az yağış lan yerlerdir örneğin;doğu anadolu,güneydoğu anadolu,iç anadolu gibi bu bölgeler karasallık nedeniyle az yağış alır.

7. En fazla yağış kışın alan yerler nerelerdir?

Akdeniz ve ege bölgesi.


8. Akdeniz ikliminin özellikleri nelerdir?

Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçer.


9. Türkiye’de don olaylar›n›n en az oldu¤u yerler nerelerdir? Bu yerlerde don olaylarının az olmasının nedenleri nelerdir?

Akdeniz kıyılarında en az olur.Nedeni , enlem ve deniz etkisinden don olayları az olur.

10. Türkiye’de sis olayına daha çok hangi dönemde rastlanır? Neden?

Kış ve İlkbaharda sis olaylarına daha çok rastlanır.Nedeni , havalar soğuk olduğu içindir.


B.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1.Türkiye kıyılarında buzulların oluşturduğu şekillere rastlanmaz.Çünkü , Ekvatora yakındır.
2.Türkiye ‘ de buzulların oluşturduğu şekillere 2200 metreden sonra rastlanır.
3.Türkiye ‘ de ovaların önemli bir kısmı deprem bakımından tehlikeli alanlarda bulunmaktadır.Bunun nedenikırılmalarla çöken alanlarda bulunmalarıdır.
4.Türkiye ‘ nin büyük bir kısmında en az yağış yaz mevsiminde görülür.
5.Türkiye ‘ nin en az yağış alan yerleri İç Bölgelerdir.
6.Akdeniz iklim bölgesinde en fazla yağış kış mevsiminde , en az yağış yaz mevsiminde görülür.
7.Karasal iklim bölgesinde yazlar sıcak ve kurak , kışlar soğuk ve yağışlıdır.


C.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘’D’’ , yanlış olanların başına ‘’Y’’ yazınız.
1.D 2.Y 3.Y 4.Y 5.D 6.D 7.D 8.Y
Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1.C 2.C 3.E 4.C 5.D 6.D

10.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları, Coğrafya Lise

2 thoughts on “10. sınıf coğrafya kitabı sayfa 165,166,167,168 cevapları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>