Cografya.pro

Coğrafya sitesi

11.sınıf coğrafya kitabı sayfa 158,159 cevapları

1. Günümüzde insanlar hangi nedenlerle seyahat etmektedirler? Açıklayınız.

Şehir hayatının vermiş olduğu yoğun iş temposuna bağlı olarak: insanların dinlenme,eğlenme ihtiyacı, gelir seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak artan gezme, başka memleketleri görme isteği çünkü gelir seviyesi yüksek olan insanlar daha çok turizm faaliyetleri içerisinde bulunabilir, insanların kültürlerine olan düşkünlük geçmişlerini öğrenme isteği, iş seyahatleri, panayır, fuar, festivaller, din, sportif faaliyetler yarışmalar, eğitim öğretim gösterilebilir.

2. Doğa turizminin son zamanlarda artış göstermesinin nedenlerini açıklayınız.

Doğa turizminin son dönemlerde artış göstermesinin sebebi insanların yaşam alanlarındaki doğallığın bozulmasına bağlı olarak aşırı kentleşme, iş temposu, teknolojinin hayatımızı aşırı derece etkilemesine bağlı olarak insanların bu ortamlardan uzaklaşma isteği şehirlerdeki gürültü kirliliğinden uzaklaşma duygusu eskiye duyulan özlem gösterilebilir.

3. Turizmin görünmeyen ihracat olarak değerlendirilmesinin nedenlerini açıklayınız.

Ülkeler mal üreterek ürettikleri malı dış ülkelere satarak gelir elde ederler. Turizm faaliyetlerinde mal olarak dışarıya sattıkları zaten var olan doğa güzellikleri, tarihi eserler,iklim özelliklerinin kendilerine sunduğu avantajlardır  özel bir üretim yapmalarına gerek yoktur,bu noktadan yola çıkarak turizm ülkeye döviz girdisi sağlayan ancak yurt dışına bir şey satmadan elde edilen gelirdir.

4. Insanları seyahate yönelten faktörlerden hangileri gelecekte daha etkili olacaktır? Neden?

Doğa güzelliklerini görme,Sağlık,Dinlenme-eğlence, Tarihî, kültürel değerleri görme ve tanıma daha etkili olacaktır. Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan şehir yaşantısı ve stresli yaşam insanları dinlenme,eğlenme ve sağlık gibi nedenlerle bağlı olarak insanlar seyahatlerini gerçekleştireceklerdir.

5. Herhangi bir alanın ulusal park (Millî park) ilan edilip koruma altına alınması için gereken şartlar nelerdir? Örnekler vererek açıklayınız.

Canlılar için geçmişin izlerini taşıyabilecek eserlerin bulunduğu alanlar olması,doğal ortamın korunduğu çok geniş yaşam bölgeleri olmaları,doğal güzelliklere sahip bir alan olması milli park olarak belirlenmesinde etkilidir.

Örnek: ABD’de Yelowstone parkı geniş bir alan içerisinde doğal yapılarını koruyan gayzerleri, sıcak akarsuları,boz ayıları,kanada geyikleri ile dünya üzerinde en geniş bozulmamış ekosisteme sahip bölgelerden biridir.Yine Afrika kıtasındaki serengeti bölgesi  bölgede yaşayan canlılar için son derece doğal kalabilmiş bir yaşam alanıdır.

6. Doğaya yönelik turizm etkinlikleri nelerdir?

Rafting, yayla turizmi,safari,doğa yürüyüşleri,dağcılık örnek verilebilir.

7. Türklerin Anadolu’yu  yerleşim yeri olarak seçmelerindeki coğrafi nedenler nelerdir?

Yer şekilleri ,iklim ,bitki örtüsü özellikleri yerleşmeye müsayit verimli topraklara sahip olması.

8. İnternette Izlandalı, Japon, Şilili, Pakistanlı arkadaşlarınız olduğunu düşünün. Bunlar sizi ve özellikle Türk kültürünü tanımak istiyorlar. Kendinizi ve Türk kültürünü en iyi şekilde nasıl tanıtırdınız?

Bu soru için Türk kültürünün oluşumunda etkili olan maddi ve manevi değerler hakkında bilgi verilebilir .Örnek örf adetler,gelenek görenek,giyim tarzı,din,ahlak anlayışı gibi bu soruyu sizin yorumlamanız gerekiyor.

9. Dünyada önemli ham madde alanları olan ülke ve bölgeler neden aynı zamanda pazar alanlarıdır?

Hammadde potansiyelinin yüksek olduğu özellikle geri kalmış ülkeler bu hammadde kaynaklarını işleyecek teknolojiye ve birikime sahip ülkeler değillerdir.

Bu nedenle ellerindeki hammadde kaynaklarını dışarıya işlenmeden satarlar ve kendileri dışarıdan bu ürünleri işlenmiş olarak almak zorunda kalırlar bu nedenle önemli bir pazar alanı oluştururlar.Yine bu tarz ülkeler gelişmişlik seviyesi düşük olduğundan aile

planlaması olmayan nüfus potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerdir.Yine yerleşmeye uygun alanların nüfuslanarak  hammadde kaynakları ile yakınlık göstermesi de bu ülkelerin önemli pazar olmasında etkili olur.

10. Türklerin Orta Asya’da göçebe olarak yaşamalarında etkili olan coğrafi faktörler nelerdir?

Orta asyanın iklimi yani kuraklıktan dolayı sürekli sulak alanların aranması göçebe yaşam tarzının oluşmasında etkili olmuştur.

11. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında görülen Türk kültürünün özellikleri nelerdir?

müzik kültürü,yemek kültürü,geleneksel sanatlar kültürü,halk oyunları ve milli bayramlar Türk toplumlarında görülen genelde aynı özellikleridir.

12. Insanların sosyoekonomik durumlarıyla turizm sektörü arasında nasıl bir ilişki vardır?

İnsanların sosyoekonomik durumları geliştikçe turizm faaliyetlerine katılım düzeyi artmaktadır.Çünkü turizm ekonomik bir olaydır; yani para ile ilgilidir.İnsanların parasal durumları geliştikçe turizm faaliyetlerine olan ilgisi artar.

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN İFADELERLE TAMAMLAYINIZ


1-
SANAYİ
2-ULAŞIM
3-——–
4-OTAĞ
5-GÖÇEBE
6-GÖKTÜRK YAZITLARI


AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARIN YANINA  
D ,YANLIŞ OLANLARIN YANINA  YHARFİNİ KOYUNUZ.
1-D     2-Y    3-D     4-D     5-Y

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.


1.Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturmasında etkili olan maddi unsurlar arasında yer alır ?
A)Dil B)İklim özellikleri+ C)Örf ve adetler D) Ahlak kuralları E) Dünya görüşü

2.Bir ya da birden fazla doğal güzellliği içerisinde bulunduran, bu nedenle koruma altına alınmış
alanlara ne denir?
A) Milli parklar+    B) Şelaleler    C) Kaplıcalar     D) Mağaralar     E) Doğa anıtları

3.Aşağıdaki bölgelerden hangisi tarımsal üretim alanları içinde yer almaz?
A)Rusya B)Kongo Havzası C)Büyük Sahra+ D)Çin  E)Kuzeybatı Avrupa

4.Aşağıdaki alanlardan hangi küresel boyutta tüketim alanı değildir?
A)Avustralya+ B)Çin C)Hindistan   D)ABD E)Avrupa

5.Petrol üretim alanında meydana gelen bir aksaklık direkt ve en az hangi üretim sektörünü etkiler?
A)Enerji sektörü B)Sanayi sektörü C)ulaşım sektörü
D)Turizm sektörü+ E)Tarım sektörü

6.Türk kültürü aşağıdaki kültürlerden hangisinden etkilenmemiştir?
A)İran kültürü B)Arap kültürü C)Çin kültürü
D)Maya kültürü+ E)Yunan kültürü

7. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Türk kültürünün izlerine rastlanmaz?
A)Bulgaristan B)Endonezya+ C)Yunanistan
D)Ukrayna E)Macaristan

8. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Türklerin kültür ve sanat eserlerinin yoğun olarak bulunduğu şehirlerdendir?

A) Bükreş B) Viyana C) Belgrad D) Prag E) Üsküp+

9. Aşağıdakilerden hangisi insanları turizme yönelten faktörlerden değildir ?

A) Sağlık     B) Inanç      C)  Dinlenme- eğlenme     D) Para kazanma+     E)  Sportif  aktiviteler

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi turizmde önde gelen ülkelerden değildir ?

A) Fransa+       B) Romanya       C)  Italya        D) ABD       E)  Ispanya

11. Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra çok sayıda mimari eserler inşa etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan mimari yapılardan değildir?

A) Erzurum’da Çifte Minareli Medrese B) Bosna – Hersek’te Mostar  köprüsü C) Sivas’ta Gök Medrese D) Hindistan’da Taç Mahal

E) İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı+

12 . Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın önemli petrol üreticisi ülkeleri arasında yer almaz?

A) Venezüella B) Irak C) Nijerya D) Somali+ E) Azerbaycan

11.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>