Cografya.pro

Coğrafya sitesi

9.sınıf coğrafya kitabı sayfa 90 91 92 93 94 95 cevapları

 

1.Tundra ikliminin görüldüğü yerlerde toprağın yılın büyük bir bölümünde donmuş olduğu gözlenir. Bu olayın nedenini açıklayınız. 

Tundra iklimi kutup kutup daireleri çevresindeki kara içlerinde görülür yılın büyük bir bölümü soğuk iklim şartları hakimdir sıcaklık 10 dereceyi geçmez bu sebeplerden dolayı kutup ikliminden etkilenir ve toprak yılın büyük bir bölümünde donmuş olarak bulunur.

2.Kutup ikliminin oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir? Söyleyiniz.

Kutup bölgelerinde sıcaklık yıl boyunca 0 derecenin altındadır.Ayrıca güneş ışınlarının geliş açısı ve yağan yağışların kar şeklinde olması da kutup ikliminin oluşmasına sebep olmuştur.

1. Sınıfta farklı iklim tiplerini temsil eden gruplar oluşturunuz. Seçtiğiniz iklim tipinin özelliklerini yansıtan yaşam tarzını dramatize ediniz.

Bu birinci soruyu sınıfta yapın.

2. Aşağıdaki haritada taralı olarak belirtilen alanlarda etkili olan iklim tipini haritanın altındaki boşluklara yazınız.

dünya iklim haritası

İklim tipleri ve bitki toplulukları arasındaki ilişkiyi göz önünde tutarak aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

dünya iklimi ve bitkileri

İklim tiplerinin dağılışını gösteren haritalardan yararlanarak aşağıdaki Dünya haritalarında hangi iklim tiplerinin görüldüğünü boşluklara yazınız.

Yeni Bit Eşlem Resmi (2)

 

Aşağıdaki boşluklara uygun iklim tiplerini yazınız.

iklimler ve özellikleri

 

1. Karalar kuzey ve güney yarım kürelere eşit oranda dağılsaydı yeryüzünde sıcaklık dağılışında nasıl bir değişim olurdu?

Eğer karalar her iki yarımkürede eşit dağılsaydı sıcaklığın yarım küreler arasında daha dengeli dağılmasına yol açacaktı.Kuzey yarım küre de karalar fazla olduğu için kuzey yarım kürenin yıllık sıcaklık ortalamaları güney yarım küreye oranla daha fazladır.Çünkü karalar denizlere oranla daha fazla ısınır bu durum olmazsa sıcaklık dağılımı iki yarım küre arasında daha dengeli olacaktı.

2. Ekvatoral iklim tipinde konveksiyonel yağışların görülmesinin nedenlerini açıklayınız.

Konveksiyonel yağışlar ısınan havanın yükselmesi ve soğuması sonucu oluşur. Ekvatoral bölgede yıl boyu sıcaklık şartları yüksek olduğu için ısınan hava yükselecek soğuyarak yağış bırakır. Bu olaya nemlilik şartlarıda eklenince bölgede sürekli bu şekilde yağışlar görülür.

3. Akdeniz ikliminde görülen yaz sıcaklığı ve kuraklık hangi iklim olaylarıyla bağlantılıdır?

Güneyden gelen Basra kökenli sıcak karakterli hava kütlelerinin etkisi sonucu nem açığı oluşur şiddetli buharlaşma ile birlikte kuraklık oluşumunda etkili olur.

4. Kıtaların batı kıyılarındaki sıcak su akıntıları ve nemli batı rüzgârları hangi iklim tipinin oluşumunda önemli rol oynar?

Okyanusal iklimin oluşmasında rol oynar.

5. Okyanusal iklimde nemliliğin fazla olması yıllık yağış miktarını nasıl etkiler?

Yıllık yağış miktarını arttırıcı etki yapar.Nemlilik şartlarının yüksek olması yağışmiktarınıda arttırır.

 

 1. Çöllerde görülen Nem yetersizliği günlük sıcaklık farklarının büyümesine neden olmuştur.

2. Bütün hava olaylarının oluşmasında  Sıcaklık etkilidir.

3. Isınan havanın genleşmesi, yükselerek soğuması ve yağışa neden olur.

4. Bütün hava olayları Troposfer katında meydana gelir.

5. Atmosferde yükselen Su buharı yoğunlaşarak bulut, yağmur ve buz hâline geçer.

6.Hava durumu Atmosfer’de görülen hava olaylarının Kısa süreli süreli ortalamasıdır

7. Günlük konuşmada hava (havalar) kelimesi Hava Durumu yerine kullanılır.

8. Hava durumunu Meteoroloji bilimi inceler.

9. İklim, hava olaylarının Uzun süreli süreli ortalamasıdır Hava olaylarının bir istatistiğidir.

10. İklimi Klimatoloji bilimi inceler.

11. Basınç Barometre ile ölçülür.

12. Alçak basınç alanlarında Yükselici hava hareketleri görülür.

13. Rüzgârlar YB alanlarından, AB alanlarına doğru eser.

14. Sürekli rüzgârların yönlerinin sapmasında Dünyanın günlük hareketi etkilidir.

15. Maksimum nem, Havanın belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en çok nem miktarıdır.

16. Isınan havanın yükselip soğuması ile Konveksiyonel yağışlar, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında cephe (frontal) yağışları oluşur.

17. Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından aynı özelliği gösteren geniş parçalarına Hava kütlesi denir.

18. Dünya’da en az yağış alan yerler 30 derece enlemleri civarıdır.

Aşağıdaki yargıların karşılarına “iklim” ve “hava durumu” ifadelerinden uygun olanını yazınız.

1. Hafta sonu havalar çok soğuyacakmış. Hava durumu.

2. Yaşadığım yerde yaz mevsimi çok sıcak olur.İklim.

3. Zeytin, kışları ılıman geçen yörelerde yetişir.İklim.

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.
1.Dünya’da en yüksek sıcaklıklar dönenceler civarında ölçülür.(D)
2.Kuzey Yarım Küre’de en sıcak günlerin başlangıç tarihi 23 Eylüldür.(Y)
3.Güneş ışınlarını yerkürede en dik açıyla alan yerler Ekvator bölgesidir.(D)
4.Güney Yarım Küre’de güneye bakan yamaçlar daha sıcaktır.(Y)
5.Kuzey Yarım Küre’de rüzgârlar eserken saat ibresi yönünde sapma gösterirler.(D)
6.Yükselti ve sıcaklık arttıkça basınç da artar.(Y)
7.Dinamik basınç kuşaklarının oluşumunda, Dünya’nın kendi çevresindeki hareketi etkilidir. (D)
8.Ocak ayında en yüksek basınç alanları, Güney Yarım Küre’de oluşur.(Y)
9.Rüzgâr hızı anemometre ile ölçülür.(D)
10.Alize rüzgârları, 30 derece enlemlerinden 60 derece enlemlerine doğru eser.(Y)
11.Batı rüzgârları, gittikleri bölgelerde soğutucu etkide bulunurlar.(Y)
12.Yaz musonları, Güneydoğu Asya’ya bol miktarda yağış getirirler.(D)
13.Fön rüzgârı, bir hava kütlesinin dağ yamacını aşıp diğer yamaçta alçalmasıyla oluşur.(D)
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.Aşağıdaki iklim tiplerinden hangi ikisinde yaz mevsimi yağışlı geçer?
A)Muson iklimi-Savan iklimi
B)Karasal iklim-Kutup iklimi
C)Tundra iklimi-Akdeniz iklimi
D)Akdeniz iklimi-Ekvatoral iklim
E)Okyanusal iklim – Karasal iklim
2.Aşağıdakilerin hangisi Ekvatoral iklimin özelliklerinden biridir?
A)Kar yağışlarının çok görülmesi
B)Yıllık yağış miktarının az olması
C)Yıllık sıcaklık farkının az olması
D)Günlük sıcaklık farklarının fazla olması
E)Yağışların belli mevsimlerde toplanması
3.Aşağıda verilen enlemlerden hangisinde sıcaklık ortalamaları daha yüksektir?
A) 10º-15º    B) 25º- 30º C) 45º- 55º
D) 60º- 65º   E) 75º- 80º
4.Bir yerin sıcaklık değeri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Enleminin         B) Yüksekliğinin   C) Nem miktarının
D) Kayaç cinsinin   E) Rüzgâr yönünün
5.Kuzey Yarım Küre’de karalar üzerinde en sıcak ay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mayıs  B) Haziran  C) Ocak  D) Temmuz  E) Ağustos
6.Aşağıdaki şehirlerden hangisinin sıcaklık ortalaması daha yüksektir?
A) Kabil  B) Ankara  C) Viyana  D) Sofya E) Kuala Lumpur
7. Aşağıdaki akıntılardan hangisi sıcaklığı artırır?
A) Gulf Stream B) Peru C) Labrador D) Kanarya E) Batı Avustralya
8. Rüzgârlar, geldikleri yönlere göre hava sıcaklığını düşürücü ya da yükseltici bir etki yapar. Buna göre yandaki şekilde, ok yönünde estiği düşünülen rüzgârlar, numaralı bölgelerin hava sıcaklığını nasıl etkiler?
A)Düşürür Yükseltir Düşürür
B)Yükseltir Düşürür Yükseltir
C)Yükseltir Yükseltir Düşürür
D)Düşürür Yükseltir Yükseltir
E)Yükseltir Düşürür Düşürür
9. Yandaki eş basınç haritasında rüzgârlar numaralanmış oklar yönünde esmektedir.
Buna göre hangi ok yönünde esen rüzgârın şiddeti en fazladır?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V
10.Aşağıdakilerden hangisi, bir yerdeki atmosfer basıncının değişmesine yol açan temel etkenlerden biridir?
A) Soğuma  B) Bakı   C) Yağış  D) Yükselti  E) Enlem
11.Yeryüzünde atmosfer basıncı ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki yoktur?
A) Enlem  B) Boylam  C) Sıcaklık  D) Rüzgâr   E)Yükselti
12.Bir yerde yağışın başlaması, aşağıdakilerden hangisinin işaretidir?
A)Rüzgârın şiddetleneceğinin
B)Sıcaklığın günlük ortalamanın üstüne çıktığının
C)Hava basıncında ani yükselme olduğunun
D)Havadaki nemin doyma noktasına eriştiğinin
E)Bulut seviyesinin alçalacağının

 

9.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları, Coğrafya Lise

12 thoughts on “9.sınıf coğrafya kitabı sayfa 90 91 92 93 94 95 cevapları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>