Cografya.pro

Coğrafya sitesi

10.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları

10.sınıf mega yayıncılık coğrafya kitabı sayfa 140,141,143,144,145,146,147,149 cevapları

Türkiyede etkili olan rüzgarlar

  Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevapları sınıfınızda tartışınız. 1- Ülkemizde buzul şekillerine yalnızca yüksek dağlarda rastlanmasının nedeni nedir? Türkiye orta kuşakta yer aldığından ülkemizde buzulların etki alanı oldukça dardır. Bu nedenle ülkemizde buzulların etkili olduğu alanlar yüksek dağ zirveleriyle sınırlı kalmıştır. 2- Türkiye’deki buzullar neden dağların kuzey yamacında daha geniş alan kaplar? Türkiye Kuzey Yarım Küre’de More

10.sınıf coğrafya kitabı mega yayıncılık sayfa 131,132,133 cevapları

1. Ülkemizde dağların kapladığı alan oldukça geniş olduğundan tarım alanları dardır. 2. Dağlar, çevresine göre daha fazla yağış aldıkları için genellikle ormanlar ile kaplıdır. Bu sayede çevresinde yaşayan birçok köylüye ekonomik faaliyet olanağı sağlar. 3. Kuzey ve güney kesimlerinde dağlar kıyıya paralel uzandıkları için iç bölgelerle ulaşımda zorluk yaşanır. 4. Türkiye’de dağlar genel olarak doğu-batı More

10.sınıf mega yayıncılık sayfa 60 cevapları

Kıraç:Verimsiz yada susuz toprak Vertisol:Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli tortullar üzerinde oluşan topraklar. Toprak:Yer kabuğunu oluşturan kayaçların ufalanmasıyla oluşmuş,içinde çeşitli mineral ve organik maddelerin bulunduğu örtü. Erozyon: Kolüvyal toprakların oluşumunda etkili olan doğa olayı (doğal afet olarak da bilinir). Horizon: Toprağı oluşturan katmanlar. İklim: Toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden biridir. Taşlı toprak: Litosol Kil: Rüzgar tarafından taşınan ve löslerin More

10.sınıf mega yayıncılık sayfa 55,59 cevapları

istek yap

1 numaralı bölgede Brezilya bulunmakta Brezilya’da tropik bir iklim mevcuttur. Yazlar doğu ve kuzey doğu bölgesinde sıcak,kışlar kıyıda 20 dereceye kadar ulaşabilir. Tropik bir iklime sahip olduğu için yağışlardan dolayı kimyasal çözünme görülür. 2 numaralı bölgede Demokratik Kongo Cumhuriyeti bulunmakta bu Ülkenin ekvator çizgisinin üzerinden geçtiği yerleri tropikal iklime sahiptir bol yağış aldığı için kimyasal çözünme More

10.sınıf mega yayıncılık sayfa 25,26,27,28,29,30 cevapları

  Mağmanın yüzeye çıkıp soğumasıyla oluşan kayaç türü dış püskürük Tortul kütlelerinin arasında kalan hayvan ve bitki kalıntılarının taşlaşmış hali Fosil İnce,paralel,tabakamsı,yaprak şeklinde kolayca ayrılabilen plakalardan oluşan kristalli kayaç Şist Yerkabuğunun derinliklerinde yer alan ve birçok kayacın kaynağını oluşturan yüksek ısıdaki akışkan madde Mağma Kanyonların oluşumunda da önemli bir etken olan sert kristal yapılı magmatik More

10.sınıf mega yayıncılık sayfa 42 su döngüsü cevabı

su döngüsü

  Yeryüzeyindeki sular buharlaşarak yükselir belli bir yükseltiden sonra yoğunlaşıp yağış olarak tekrar yeryüzüne düşer,bir kısım yağış suyu yer üstünde akarsular vasıtasıyla ,bir kısmı ise yer altından yeraltı suları vasıtasıyla  tekrar deniz,göl veya okyanuslara dökülür daha sonra buradaki sular buharlaşıp tekrar yükselir bu döngü bu şekilde sürekli devam eder ve canlılar için gerekli olan yağış More

Previous Posts