Cografya.pro

Coğrafya sitesi

9.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları

9.sınıf coğrafya kitabı lider yayıncılık sayfa 18,21 cevapları

  1.Kalker ve jips gibi kayaçların yaygın olduğu yerlerde oluşan yer şekillerine verilen ad. Karstik şekiller 2. iç püskürük kayaçlardan biri. Siyenit 3. Göreme çevresindeki peri bacalarının oluştuğu kayaç türü. Tüf 4. Kömürün başkalaşmasıyla oluşan kayaç. Elmas 5. Çakıltaşının bulunduğu kayaç grubu. Fiziksel tortullar 6. Organik tortul kayaçlardan biri. Tebeşir 7. Kuvarsitin başkalaşmadan önceki hâli. More

9.sınıf coğrafya kitabı sayfa 7,8,9 cevapları

istek yap

1. …Atmosfer…, ..litosfer.., …..hidrosfer…. ve ….biyosfer.. doğayı oluşturan dört temel ortamı meydana getirir. 2. Yeraltı zenginlikleri, dört temel ortamdan biri olan …..litosferde…. yer alır. 3. İnsanın karalar üzerindeki yaşayış ve dağılışını etkileyen en önemli faktörlerden biri de …doğal çevre…dir. 4. …Sıcaklık……, ……yağış……, ……rüzgar….. gibi olaylar atmosferde oluşur. 5. Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalı …. jeomorfoloji…dir. More

Coğrafya kitabı 9.sınıf sayfa 23-33-34-39 cevapları

Bu haritaya göre ılıman karasal, akdeniz, çöl ve savan iklimlerinin nerelerde etkili olduğunu aşağıya yazınız. Ilıman karasal iklim Avustralyanın iç kesimlerinde etkili olup çember şeklindedir ortasında çöl iklimi hakimdir Avustralyanın  kuzeyi ve doğusunda savan iklimi hakimdir güneybatısında  ise akdeniz iklimi hakimdir. Deprem haritasının ölçeği 1/5000000 Yükselti haritasının ölçeği 1/8000000 Tütün üretim haritasının ölçeği 1/7500000 Fiziki More

Coğrafya kitabı 9.sınıf lider yayıncılık sayfa 16 cevapları

istek yap

Aşağıda yer alan haritalardan yararlanarak soruları cevaplandırınız. 1.Trabzon ili ve ilçelerini detaylı olarak görmek için hangi haritayı kullanırsınız? Sağ üstte bulunan siyasi haritadan faydalanarak gösteririz. 2.Trabzon ilinin akarsu havzaları ve bunların sınırlarını hangi haritayı kullanarak daha kolay bulabilirsiniz? Sağ taraftaki orta sırada yer alan haritadan akarsu havzalarını gösteren haritadan faydalanırız. 3.Hangi haritayı kullanarak ulaşım yolları More

9.sınıf lider yayıncılık coğrafya kitabı sayfa 24,25

istek yap

1.BÖLÜM DOĞAL UNSURLAR VE COĞRAFYA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI A.Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1.Hava olaylarını coğrafyanın hangi bilim dalı incelemektedir? Hava olaylarını fiziki coğrafyanın dallarından olan klimatolojinin(iklim bilimi) alt dalı olan meteoroloji inceler. 2.Hidrosferden nasıl yararlanmaktayız? Hidrosfer su küre demektir. Su, insan ve diğer anlıların yaşamı için vazgeçilmez bir unsurdur. Hayatın devamı için önemlidir. Sudan hem More

9.sınıf coğrafya kitabı lider yayıncılık sayfa 195 cevapları

istek yap

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Coğrafi bölgelerin sınırları neye göre belirlenir? Açıklayınız. Coğrafi bölgeler ve coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken şu etkenler dikkate alınmıştır; Doğal etkenler Konum Yeryüzü şekilleri İklim Bitki örtüsü Beşeri etkenler Nüfus Yerleşme Ekonomik etkenler Tarım ve hayvancılık Sanayi ve madencilik Ticaret Turizm 2. Hangi bölgelerin sınırları ile idari sınırlar çakışır? Açıklayınız. Bazı More

9.sınıf coğrafya kitabı lider yayıncılık 2012-2013 basımı sayfa 173,174 cevapları

istek yap

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Meskenlerde kullanılan malzeme seçiminde neler etkili olmaktadır? Meskenlerde kullanılan malzeme çeşidinde meskenin bulunduğu bölgenin iklimi,yer şekilleri gibi özellikler etkili olmaktadır.Örneğin karadenizde aşırı yağışlar yüzünden ormanın bol olması karadenizdeki evlerin yapımında ahşap malzemenin kullanılmasına sebep olmuştur. 2. Yerleşim birimlerinin toplu ya da dağınık olmasında en önemli faktörler nelerdir? Yerleşim birimlerinin toplu More

9.sınıf coğrafya kitabı lider yayıncılık sayfa 173,174 cevapları

lideryayincilikcografya 9 sınıf

Ders Dışı Etkinlik 1. 1 ve 2 numaralı haritalardaki bölgelerin adlarını belirtiniz. 1 numaralı haritada baltık bölgesini ve iskandinav bölgesini görüyoruz. Baltık bölgesi ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanyadır. İskandinav bölgesi ülkeleri  Danimarka, İsveç ve Norveçtir. 2 numaralı haritada ise Amazon bölgesi, Kolorado bölgesi, Uruguay bölgesi, Orinoko bölgesi, Rio Magdalena bölgesi,Büyük Okyanus kıyı bölgesini görüyoruz. 2. Bu bölgelerin sınırını çiziniz. arkadaşlar kitapta sınırı var ona More

Previous Posts