Cografya.pro

Coğrafya sitesi

Fiziki Coğrafya

Yeni Zelanda, 4 Eylül 2010 tarihinde ki 7.1 lik depremin morfolojide görüntüsü.

Yeni Zelanda, 4 Eylül 2010 tarihinde ki 7.1 lik depremin morfolojide görüntüsü.

  Deprem kuşağında bulunan ve “Sallanan Ada” olarak da bilinen Yeni Zelanda’nın ikinci büyük kenti Christchurch,  7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çok sayıda bina yıkıldı, köprüler çöktü, yollar ikiye bölündü. Ancak sadece iki kişi ağır yaralandı.Bu depremde maddi zararlar oluşmuş ancak sadece 2 kişi hayatını kaybetmiştir bunun sebebi evler kayalık bölgelere inşa edilmiş ve binalar More

YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR

Yeraltı sulan, yağışlarla yeryüzüne düşen yağmur ve kar sularının yerin altına sızıp geçirimsiz tabakalar üzerinde birikmesi sonucu oluşur. Yeraltı sularının beslenmesini etkileyen en önemli faktör yağış miktarıdır. Yağışlarla yeryü- züne inen suların yerin altına sızmasını ise arazinin eğimi, geçirimlilik durumu, bitki örtüsü ve buharlaşma koşul- ları belirler. Örneğin bol yağışlı ve zemini geçirimli taşlardan oluşan More

Oluşumuna Göre Göller

Doğal Göller Yeryüzünde çeşitli iç ve dış kuvvetler tarafından oluş- turulmuş çanakların, sularla dolması sonucu meyda- na gelmiş göllerdir. Doğal göller oluşumuna göre beş gruba ayrılır.   a)     Tektonik Göller; Yerkabuğu hareketleri sırasında oluşan senklinal alanları ile ve kırılma sonucu çöken graben sahalarına su- ların dolması sonucu oluşan göllerdir. Doğu Afrika’daki Tanganika ve Nyasa gölleri, More

Yer Üstü Suları

A)  Okyanuslar ve Denizler   Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda kalan geniş ve derin su kütlelerine okyanus denir. Denizler ise okya- nusları karaların iç kısımlarına veya kenar kısımlarına sokulmuş kollarıdır. Kıtaların kenarında bulunan ve okyanuslarla çok daha geniş alanlarda bağlanan de- nizlere kenar deniz, iç kısımlara sokulmuş, karalar içerisinde kalmış denizlere de iç deniz adı verilir. More

Su Kaynakları

Dünya üzerindeki sular sürekli hareket halindedir. Buz halinden sıvı hale, sıvı halden buhar haline ve bu- har halinden tekrar sıvı hale döner. Suyun bu hareke- tine “su döngüsü” adı verilir. Akarsuların, göllerin, denizlerin ve okyanusların bu- harlaşmasından ve bitkilerin terlemesinden oluşan su buharı yükselerek soğur ve yoğunlaşarak bulutları oluşturur. Bulutlardaki su zerreleri yağmur ve kar More

Bitkilerin ve Ağaçların latince , türkçe isimleri

MAKİ FORMASYONU Pistacia lentiscus Sakız Erica arborea Funda Styrax officinalis Tesbih Olea oleaster Delice-Zeytin Cerris siliqastrum Erguvan Laurus nobiiis Defne Quercus coccifera Kermez meşesi Arbutus unedo Kocayemiş Ceratonia siliqua Keçi boynuzu Phillyrea latifolia Akçakesme Quercus ilex Pırnal meşesi Juniperus oxycedrus Katran ardıcı Nerium oleander Zakkum Pistacia terebinthus Menengiç Myrtus communis Mersin Arbutus andrachne  Sandal Calluna More

Başlıca Karstik Şekiller

Obruklar(aven,jama): Türkçe’de obruk terimi ile tarif edilen bu karstik şekil, yeryüzündeki pek çok karstik bölgede karşımıza çıkarlar.Özellikle ülkemizde İç Anadolu bölgesinde ve Fransa’nın Causses(kos) bölgesinde çok tipik olarak obruklara rastlanmaktadır.Obruklar yerüstü sularını yutan tipik çukurlardır. Dolinler,karstik bölgelerin tipik şekillerinden biridir.Bunlar,uvalalardan daha küçük,olan şekillerdir.Kabaca daire veya elips şeklindedirler ve genellikle genişlikleri,derinliklerinden daha fazladır.Çok büyük bir kısmı More

Türkiye’nin İklimi

Ülkemiz,dünya ölçüsünde yapılan iklim sınıflandırılmasına göre kıtaların batı tarafında görülen subtropikal kuşağının akdeniz iklim bölgesine girer.Hava kütleleri açısından yapılan sınıflandırmaya göre de  orta enlem iklimleri grubuna dahil edilir.Yazın tropikal,kışın ise hem tropikal hemde polar hava kütlesinin etkisi altında kalır.Bu nedenle ülkemiz hava kütleleri açısından geçiş kuşağı üzerinde yer alır.Bitki örtüsü özellikleri yönünden yapılan sınıflandırmaya göre More

Previous Posts Next posts