Cografya.pro

Coğrafya sitesi

coğrafi konum soruları

Coğrafi konum testi

Ay’da volkanik olaylar gerçekleşmez. 1.Y ukarıda verilen yargı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)    Doğrudur. Çünkü: Ay iç ısısını kaybetmiş­ tir. B)    Doğru  değildir.  Çünkü:  Ayda,  atmosfer yoktur. C)    Doğrudur. Çünkü: Ayda, yaşam yoktur. D)    Doğrudur. Çünkü: Ayda, fiziksel çözülme hızlıdır. E)    Doğru değildir. Çünkü: Ayda, sıcaklık farkı fazladır.   Ekvatorun yarıçapı kutupların yarıçapından daha fazladır. More

Coğrafi konum testi 1

  1. Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İkisi de batı boylamlarındadır. B) Aralarında 6 saat zaman farkı vardır. C) İkisi de Kuzey Yarımküre’dedir. D) Aralarında 90° lik meridyen farkı vardır. E) X’te Güneş doğduktan 6 saat sonra Y’de doğmaktadır. 2. 21 Mart günü X noktasında Güneş doğduktan More